Orientpark Czaple

Ilość punktów kontrolnych:  20.

Trasy: łatwa, średnia, trudna, wzorcówka (wszystkie punkty kontrolne).

Miejsce startu:  parking przy drodze wojewódzkiej numer 364 między miejscowościami Bielanka i Czaple (współrzędne 51.120452, 15.721050) w terenie oznaczone słupkiem start-meta.

czaple