Kategorie
Archiwum TDŚ 2020

TDŚ 2020 – teren

Tajemnice Dolnego
Śląska 2020

Prolog
24.04
Bolesławiec

Bieg nocny,teren biegu stanowią osiedle z przyległymi parkami. W obszarze biegu przeważa zabudowa nowomiejska z licznymi terenami otwartymi, szkołami oraz hotel z basenem. Bez przewyższeń.

Sztafety sprinterskie
25.04
Lwówek Śląski

Bieg sztafetowy, teren biegu stanowią stadion lekkoatletyczny, osiedle domków jednorodzinnych, park rekreacyjny oraz szkoły z przyległymi do nich terenami z typową infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. Zabudowa nowomiejska. Nieznaczne przewyższenia.

Etap 1
25.04
Lwówek Śląski

Bieg sprinterski. Teren biegu to centrum miasta z zabudową staro- i nowomiejską. Charakterystycznymi elementami będą dobrze zachowane fragmenty murów miejskich. Bez przewyższenia.

Etap 2
26.04
Suszki

Bieg klasyczny skrócony Teren biegu to obszar okalający kopalnię kaolinu. Dobrze rozwinięta rzeźba, a miejscami również mikrorzeźba z małą ilością skałek i kamieni. Przebieżnośc w większości bardzo dobra, miejscami utrudniona. Średnio rozwinięta sieć dróg.