Orientparki

Autor: Tomas Lestinsky
Skala: 1:7500
e-5m
Lokalizacja startu – 51°05’31.6″N 15°58’40.4″E

Mapy do pobrania:
Trasa Łatwa – 2,8km
Trasa Średnia – 3,3km
Trasa Trudna – 4,6km
Wszystkie punkty
Autor: Tomas Lestinsky
Skala: 1:10 000
e-5m
Lokalizacja startu – 51°04’56.8″N 15°57’00.9″E

Mapy do pobrania:
Trasa Łatwa – 2,5km
Trasa Średnia – 3,7km
Trasa Trudna – 4,4km
Wszystkie punkty
Autor: Marcin Ciszek
Skala: 1:10 000
e-2,5m
Lokalizacja – 51°11’43.0″N 15°35’34.7″E

Mapy do pobrania:
Trasa Łatwa – 1,7km
Trasa Średnia – 2,3km
Trasa Trudna – 4,6km
Wszystkie punkty
Autor: Wojciech Dwojak, aktualizacja: Wojciech Pachnik, Małgorzata Szeliga, Adam Pawłowicz
Skala: 1:10 000
e-2,5m
Lokalizacja startu – 51°07’13.6″N 15°43’16.4″E

Mapy do pobrania:
Trasa Łatwa – 2,8km
Trasa Średnia – 3,7km
Trasa Trudna – 6,4km
Wszystkie punkty
Autor: Tomas Lestinsky
Skala: 1:10 000
e-5m
Lokalizacja startu – 50°48’05.7″N 15°39’20.3″E

Mapy do pobrania:
Trasa Łatwa – 2,2km
Trasa Średnia – 3,2km
Trasa Trudna – 4,1km
Wszystkie punkty
Autor: Tomas Lestinsky
Skala: 1:10 000
e-5m
Lokalizacja startu – 51°08’04.4″N 15°30’35.2″E

Mapy do pobrania:
Trasa Łatwa – 2,1km
Trasa Średnia – 3,7km
Trasa Trudna – 4,9km
Wszystkie punkty