Aktualności

Tajemnice Dolnego Śląska 2024

Organizator

Uczniowski Klub Sportowy Orientpark.pl Iwiny

Współorganizator

Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej

Komitet organizacyjny

Kierownik Zawodów:            Dariusz Pachnik

Sędzia Główny:                      Małgorzata Pachnik

Kartografowie:                       Tomáš Leštinský, Adam Pawłowicz, Wojciech Pachnik

Budowniczy tras:                   Wojciech Pachnik

Rodzaj zawodów

Impreza dwudniowa, trzyetapowa – zawody Rankingowe Regionalnego Terminarza Zawodów (A-RTZ); współczyn. rankingowy E1,E2,E3-0,7; klasyfikacja łączna

Program Zawodów

Piątek 5.04.2024 – trening nocny

Start: od godziny 16:30, dojście 200 m

Parking: GPS: 51.084149222771565, 15.94922116409936

Mapa: Orientpark – Lena skala 1:10 000, e-5m, autor TomášLeštinský, aktualność zima 2024, symbole ISOM-2017-2, do pobrania w CZ Trasa: w formie scorelauf, wyposażenie PK – odblaskowe rurki

Sobota 6.04.2024 – bieg średniodystansowy (E1)

Centrum zawodów: Skansen Górniczo-Hutniczy w Leszczynie, GPS: 51.09244880904773, 15.977510066936548

Start: 10:00, dojście 2 300 m, 95 m przewyższenia

Meta: w CZ

Parking: w pobilżu CZ

Teren: pogórniczy z wyraźną rzeźbą i elementami mikrorzeźby, duże przewyższenia względne, las w większości bardzo dobrze przebieżny, miejscami przebieżność utrudniona przez porost

Mapa: Orientpark – Ciche Szczęście, skala 1:10 000, e-5m, autor Tomáš Leštinský, aktualność zima 2024, symbole ISOM-2017-2

Sobota 6.04.2024 – bieg sprinterski (E2)

Centrum zawodów: Zalew Złotoryjski, GPS: 51.12292275939002, 15.899623718142726

Start: 15:00

Meta: w CZ

Parking: w pobliżu CZ          

Teren: zabudowa miejska osiedlowa, boiska i tereny rekreacyjne

Mapa: Orientpark – Aurelia zach., skala 1:4 000, e-2,5 m, autor Wojciech Pachnik, Adam Pawłowicz

Niedziela 7.04.2024 – bieg klasyczny (E3)

Centrum zawodów: Skansen Górniczo-Hutniczy w Leszczynie, GPS: 51.09244880904773, 15.977510066936548

Start: 10:00, dojście 2 300 m, 65 m przewyższenia

Meta: dla kat. KM10-14 750 m od CZ, pozostałe kat. w CZ

Parking: w pobilżu CZ

Teren: bogata rzeźba oraz mikrorzeźba, przebieżność od bardzo dobrej do słabej (w większości dobra), średnio rozwinięta sieć dróg,

Mapa: Orientpark – Lena i Orientpark – Ciche Szczęście, skala 1:10 000, e-5m, autor Tomáš Leštinský, aktualność zima 2024, symbole ISOM-2017-2

Zakwaterowanie i wyżywienie

W związku z zbiegnięciem się w czasie wyborów samorządowych z zaplanowanymi przez nas zawodami nie będziemy w stanie zaoferować noclegów w szkole w warunkach turystycznych.

Skansen Górniczo-Hutniczy, który nas gości i posłuży za CZ, prowadzi restaurację (https://karczma-gornicza.business.site). Szersza baza gastronomiczną znajduje się w Złotoryi.

Kategorie

Sportowe: KM10, KM12, KM14, KM16, KM18, KM20, KM21A(L), KM21B(K), KM35, KM40, KM45, KM50, KM55, KM60, KM65, KM70, KM75, KM80

Popularyzacyjne: KM10N, 10R, KRÓTKA, DŁUGA

W razie małej ilości zgłoszonych zawodników w kategorii (mniej niż 4 osoby), organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii.

Zgłoszenia

Poprzez formularz zgłoszeniowy PZOS

Opłata startowa

I termin do 15.03 (zgłoszenie i wpłata do podanego terminu):

Kategorie:                              Cena za bieg             Cena za 3 biegi         

KM10-14, KM60-                    35 PLN                        100 PLN

KM16-55, DŁUGA                   40 PLN                        115 PLN

KM10N, 10R, KRÓTKA            30 PLN                        85 PLN

wypożyczenie czipa               5 PLN (150 PLN za zgubienie)

II termin do 31.03 (zgłoszenie i wpłata do podanego terminu):

Kategorie:                              Cena za bieg:            Cena za 3 biegi         

KM10-14, KM60-                    45 PLN                        130 PLN

KM16-55, DŁUGA                   50 PLN                        145 PLN

KM10N, 10R, KRÓTKA           40 PLN                        115 PLN

wypożyczenie czipa               5 PLN (150 PLN za zgubienie)

Po terminie (31.03), lub w biurze zawodów w miarę posiadanych wolnych map:

Kategorie:                              Cena za bieg:            Cena za 3 biegi          

KM10-14, KM60-                    50 PLN                        140 PLN

KM16-55, DŁUGA                   60 PLN                        160 PLN

KM10N, 10R, KRÓTKA           40 PLN                       110 PLN

wypożyczenie czipa               5 PLN (150 PLN za zgubienie)

Za zgłoszonego, nieobecnego zawodnika pobierane będzie 50% opłaty startowej

Dane do przelewu

Uczniowski Klub Sportowy „Orientpark.pl” Iwiny

Nr konta: 71 2030 0045 1110 0000 0404 4600

tytuł: TDS2024, imię i nazwisko lub nazwa klubu

Zapotrzebowanie na rachunki prosimy zgłaszać mailowo na adres mal.szeliga.bno@gmail.com

System potwierdzeń PK

SportIdentAir+

Read More