Kategorie
Festiwal PL-CZ Nadchodzące zawody

Polsko-Czeski Festiwal Biegu na Orientację – Biuletyn 1

3-4.09.2022

Świeradów-Zdrój, Nové Město pod Smrkem


Organizatorzy

  • Uczniowski Klub Sportowy Orientpark.pl Iwiny
  • Jizerský klub OB Frýdlant

Współorganizatorzy

  • Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej
  • Ještědská oblast, sekce OB ČSOS

Komitet organizacyjny

  • Kierownik Zawodów: Dariusz Pachnik (E1, E2), Jiří Našinec (E3)
  • Sędzia Główny: Małgorzata Szeliga (E1, E2), Martin Kral (E3)
  • Kartografowie: Wojciech Dwojak, Jacek Morawski (E1), Adam Pawłowicz (E2), Josef Rančák, Libor Bednařík (E3)
  • Budowniczowie tras: Wojciech Dwojak (E1), Wojciech Pachnik (E2), Vladimír Ledecký (E3)

Rodzaj zawodów

Impreza dwudniowa, trzyetapowa – zawody Rankingowe Regionalnego Terminarza Zawodów
(A-RTZ); współczyn. rankingowy E1-0,8; E2,E3-0,7; każdy etap z odrębną klasyfikacją


Program Zawodów

Sobota 3.09.2022

Etap 1 – bieg średniodystansowy

Centrum zawodów: Park Zdrojowy nad Domem Zdrojowym w Świeradowie-Zdrój

Start: 10:00

Meta: w centrum zawodów

Parking: publiczny, w całym mieście

Teren: Teren górski typowy dla gór izerskich – zbocze góry STÓG IZERSKI. Duże
przewyższenia, kamienie, potoki. Przebieżność zmienna.

Mapa: „Orientpark-Świeradów – pod wyciągiem”; skala 1:10 000 ; e-5 m; autor mapy:
Wojciech Dwojak; Jacek Morawski; symbole ISOM 2017-2; aktualność: sierpień 2022.


Etap 2 – bieg sprinterski

Centrum zawodów: Park Zdrojowy nad Domem Zdrojowym w Świeradowie-Zdrój

Start: 16:00

Meta: w centrum zawodów

Parking: publiczny w cały mieści

Teren: zurbanizowany, w dużej części parkowy

Mapa: „Orientpark – Świeradów-Zdrój”; skala 1:4 000; e-2m; autorzy: Małgorzata Pachnik,
Adam Pawłowicz, Wojciech Pachnik, aktualizacja: Adam Pawłowicz; symbole ISSprOM 2019-
2; aktualność: sierpień 2022


Niedziela 4.09.2022

Centrum zawodów: Nové Město pod Smrkem, otwarte baseny (50.9262275N, 15.2452200E)

Start: 10:00

Meta: w centrum zawodów

Parking: do 400 m od centrum zawodów

Teren: teren górski typowy dla gór izerskich, dużo kamieni, zróżnicowana przebieżność
średnia sieć dróg

Mapa: „U Kyselky – jihovýchod”; skala 1:10 000, e-5m; autorzy mapy: Josef Rančák, Libor
Bednařík; symbole ISOM 2017-2; aktualność: sierpień 2022.


Zakwaterowanie

od piątku 2. 9. do niedzieli 4.9. 2022 w Sokolovně ve Frýdlantě . zapotrzebowanie na noclegi,
na sali gimnastycznej wysyłać na adres: robert.jurina@quick.cz; tel.kom: +420 606 242036

Kategorie

Sportowe: KM10, KM12, KM14, KM16, KM18, KM20, KM21A(L), KM21B(K), KM35, KM40,
KM45, KM50, KM55, KM60, KM65, KM70, KM75, M80

Popularyzacyjne: KM10N*(DH10L), 10R (HDR), KRÓTKA (P), DŁUGA (T), ŚREDNIA

*Kategorie KM10N w biegu sprinterskim nie mają znakowanych tras
W razie małej ilości zgłoszonych zawodników w kategorii (mniej niż 4 osoby), organizator
zastrzega sobie prawo łączenia kategorii.

Zgłoszenia

Poprzez formularz zgłoszeniowy PZOS.
Termin zgłoszeń do 28.08.2022. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w miarę
posiadanych vacatów (150% opłaty startowej). Kategorie popularyzacyjne – możliwość
rejestracji w dniu zawodów (liczba map ograniczona)

Opłata startowa

KategorieCena za bieg
KM10-14, 10R20 PLN
KM16-, OPEN30 PLN
wypożyczenie czipa5 PLN (150 PLN za zgubienie)
Za zgłoszonego, nieobecnego zawodnika pobierane będzie 50% opłaty startowej.

Dane do przelewu:
Uczniowski Klub Sportowy „Orientpark.pl” Iwiny
Nr konta: 71 2030 0045 1110 0000 0404 4600
tytuł: PLCZFESTIWAL, imię i nazwisko lub nazwa klubu

Zapotrzebowanie na rachunki prosimy zgłaszać mailowo na adres:
mal.szeliga.bno@gmail.com

System potwierdzeń PK:
SportIdent Air+

Pobierz w wersji PDF

Komunikat techniczny